zaterdag & zondag GESLOTEN

maandag tot vrijdag 9.00 - 17.00 uur

bereikbaar

 

Team Praktijk Denktank

De praktijk is inmiddels flink gegroeid en bestaat uit een deskundig team van orthopedagogen, (gz)psychologen, pedagogen en diagnostisch medewerkers. Onze mensen worden daarbij ondersteund door een praktijkassistente.

Bij de praktijk werken diverse deskundige gedragsdeskundigen. Zij houden zich voornamelijk bezig met onderzoek, behandeling en begeleiding bij kinderen, jeugdigen, hun ouders en het systeem.

Registraties

Onze gedragsdeskundigen en behandelaars zijn geregistreerd bij beroepsverenigingen (NVO/NIP), het BIG register of bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Larissa Koster

Directrice en Orthopedagoog-generalist i.o MSc.

Praktijk Denktank is opgericht door Larissa Koster. Na een studie orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen is ze afgestudeerd als MSc. Pedagogische wetenschappen met als specialisatie leer en ontwikkeling. Op dit moment ben ik in opleiding tot orthopedagoog-generalist.

Mieke Aalbers

Orthopedagoog Generalist i.o. MSc

Tijdens mijn werkzaamheden bij Praktijk Denktank vind ik het belangrijk om te denken in mogelijkheden, om de sterke kanten van kinderen te benadrukken om zo tot een positieve ontwikkeling te komen.

Kim Hulshoff

GZ-Psycholoog / Orthopedagoog

Wat u van mij kan verwachten leest u hier binnenkort.

Annelien ter Heerdt

Mw. Orthopedagoog MSc

‘Wie a zegt, moet ook b zeggen’ is kenmerkend voor mij. Cliënten kunnen van mij verwachten dat ik mij volledig inzet om samen te kijken naar de betreffende hulpvraag en/of -vragen. Ik vind het belangrijk om cliënten te kunnen helpen om het beste in ieder naar boven te halen zodat zij zich beter gaan voelen en beter gaan functioneren.

Eline Nijkamp

Toegepast psycholoog / Psychodiagnostisch werker

Wat u van mij kan verwachten? Een betrokken, empathische en flexibele houding. Ik verricht diagnostiek volgens de laatste richtlijnen en met verantwoord testmateriaal, waarbij rekening wordt gehouden met alle factoren die er rond de cliënt spelen. Daarnaast geef ik begeleidingen en behandeling aan kinderen, jongeren en hun systeem.

Eline Meulenbeek

Pedagoog

Wat u van mij kan verwachten? Ik heb een praktische inslag, denk daar waar nodig buiten de kaders en probeer zo goed mogelijk aan te sluiten bij behoeftes van het kind, de ouders en die van school. Ik geef ik begeleiding en behandeling en kinderen, jongeren en hun systeem.

Vincent Nijland

GZ-psycholoog / Orthopedagoog MSc.

Ik zie mezelf als een allround professional. Een gz-psycholoog met orthopedagogische ‘roots’. Ik maak graag plezier in de behandelkamer. Humor, ontspanning, relativeren en normaliseren zijn naast het daadwerkelijk oplossen van mentale problemen enorm belangrijk. 1 van de manieren om dit te doen is het (aan)leren van nieuwe vaardigheden of het creëren van een andere kijk op de zaak. Ik ervaar het als een succes wanneer het lukt om in het behandeltraject de kiem te leggen van iets wat in de thuissituatie een vervolg kan krijgen.

Lonneke van Pelt

GZ-Psycholoog MSc.

Wat u van mij kan verwachten leest u hier binnenkort.

Marielle Messelink

Psycholoog MSc.

Wat u van mij kan verwachten leest u hier binnenkort.

Nine Ordelmans

Orthopedagoog

Wat u van mij kan verwachten leest u hier binnenkort.

Rieneke de Raaff

Pedagoog

Wat u van mij kan verwachten leest u hier binnenkort.

Feray Sumer

Pedagoog

Wat u van mij kan verwachten? Ik bied een luisterend oor en denk graag met u mee. Daarnaast streef ik er naar om vanuit een oplossingsgerichte, praktische en pedagogische benadering begeleiding en passende hulp op maat in te kunnen zetten om de krachten en mogelijkheden van het kind, de ouders en het netwerk te kunnen versterken.

Jolien Teeuwen- van der Beek

Orthopedagoog

Wat u van mij kan verwachten leest u hier binnenkort.

Yvonne Koster

Praktijkassistente

Als praktijkassistente ben ik voor u bij binnenkomst het eerste aanspreekpunt. Verder verzorg ik het telefoon & mailverkeer en ondersteun ik het team zodat zij hun werkzaamheden optimaal kunnen uitvoeren.

Nadine Himmelberg

Stagiair

Als orthopedagoge in opleiding zal ik de komende tijd meedraaien in het team van Praktijk Denktank. Ik studeer Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Op den duur zal ik zowel diagnostische als ook behandelende taken uitvoeren. Ik vind het belangrijk dat cliënten zich gehoord voelen. Daarnaast ben ik open-minded en heb ik een nuchtere, kritische blik.