zaterdag & zondag GESLOTEN

maandag tot vrijdag 9.00 - 17.00 uur

bereikbaar

 

Informatie groepstrainingen voor verwijzers

ACT groepstraining: 6-12 jaar of 12-18 jaar

Doelen

 • Je weet diep in je hart wat je belangrijk vindt en wat je wilt bereiken
 • Je laat je niet tegenhouden door, maar kunt omgaan met moeilijke momenten, spannende situaties of verdrietige voorvallen
 • Je kunt onbezorgd opgaan in het moment

Inhoud

De behandeling wordt in een besloten groep gegeven en bestaat uit 8 sessies.

Frequentie en duur

Wekelijks: 8 sessies van 120 minuten

Locatie

Praktijk Denktank
Geesterse Binnenweg 58
7271 VZ Borculo

Doelgroep

 • Groep 1: van 6 tot 12 jaar
 • Groep 2: van 12 tot 18 jaar

Indicatie

 • Tussen de 6 en 18 jaar
 • IQ > 80
 • Negatieve gedachten, negatieve ervaringen, angsten, verlegen, zelfbeeld, zelfvertrouwen, sociale problematiek, scheiding of overlijden

Contra indicaties

 • IQ < 80
 • Behandeling waarbij in eerste instantie een individuele setting passender zou zijn
 • CD of ernstige ODD

Betrokken disciplines

Gedragswetenschappers en HBO-pedagogen

Voortgangsbewaking

Tussentijds worden ouders op de hoogte gebracht van de belangrijkste ontwikkelingen, daarbij is er een mogelijkheid tot parallelle ouderbegeleiding. Ook zal de 8ste bijeenkomst een oudersessie zijn. Na afloop van de training wordt de voortgang geëvalueerd met de jongere en ouders. Gedurende de groepstraining zullen er ook individuele contactmomenten zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Larissa Koster. Dat kan telefonisch via het centrale nummer 0545-224291 of via de mail (info@praktijkdenktank.nl).

Focus: Voor jongeren van 12-18 jaar met ADHD of ADD

Doelen

 • Psycho-educatie met betrekking tot ADHD en puberteit; oorzaken en gevolgen voor het dagelijks functioneren
 • Inzicht vergroten in verschillende schoolse vaardigheden, zoals leerstijlen (bekeken vanuit ADHD diagnose)
 • Vergroten van het probleem oplossend vermogen van de jongere (leeftijdsfase/ADHD problematiek)
 • Verbeteren vaardigheden jongeren in het kader van zelfredzaamheid, plannen en organiseren en sociaal emotionele vaardigheden (omgang problematiek ontstaan uit ADHD)

Inhoud

De behandeling wordt in een besloten groep gegeven en bestaat uit 10 sessies waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Kennismaking/uitwisseling (bewustwording, doelen inventariseren)
 • Psycho-educatie ADHD/ADD (medicatie wel of niet?) gekoppeld aan levensfase (puberbrein)
 • Concentratie
 • Focussen ‘hoe doe je dat?’
 • Leervaardigheden/leerstijlen
 • Plannen en organiseren
 • Agendagebruik
 • Communicatie
 • Groepsdruk/Social media
 • Terugblik en herhalen

Frequentie en duur

Wekelijks: 10 sessies van 90 minuten

Locatie

Praktijk Denktank
Geesterse Binnenweg 58
7271 VZ Borculo

Doelgroep

Jongeren van 12 tot 18 jaar met ADHD/ADD en evt. bijkomende problemen als bijvoorbeeld gezins- en of gedragsproblematiek. Eventueel in overleg jongeren met ODD, waarbij we een aparte groepsstelling maken.

Indicatie

 • Jongeren van 12-18 jaar
 • Diagnose ADHD/ADD of symptomen daarvan veroorzaakt door andere onderliggende problemen (bijv. onrust binnen het gezin, onrust op school
 • IQ > 80
 • Moeilijkheden in de thuissituatie en/of op school

Contra indicaties

 • Primaire verslavingsproblematiek
 • Diagnose CD
 • (risico op) ontsporing richting crimineel of antisociaal gedrag van de jongere
 • IQ < 80

Betrokken disciplines

Gedragswetenschappers en HBO pedagogen

Voortgangsbewaking

Tussentijds worden ouders op de hoogte gebracht van de belangrijkste ontwikkelingen, is er een ouderbijeenkomst en zijn er mogelijkheden om ouderbegeleiding parallel aan de focus training te laten lopen. Na afloop van de training wordt de voortgang geëvalueerd met de jongere en ouders.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Larissa Koster. Dat kan telefonisch via het centrale nummer 0545-224291 of via de mail (info@praktijkdenktank.nl)

Autisme groepstraining: 6-12 jaar of 12-18 jaar

Doelen

 • Psycho-educatie met betrekking tot ASS: oorzaken en gevolgen voor het dagelijkse functioneren
 • Meer adequaat sociaal (invoelend) gedrag vertonen
 • Vaardiger worden in het inschatten van sociale situaties
 • Zich beter in de gedachten en gevoelens van anderen kunnen verplaatsen
 • Gedrag van anderen beter begrijpen
 • Gedrag beter op anderen kunnen afstemmen

Inhoud

De behandeling wordt in een besloten groep gegeven en bestaat uit 12 sessies en 2 oudersessies

Frequentie en duur

Wekelijks: 12 sessies van 120 minuten en 2 oudersessies van 120 minuten

Locatie

Praktijk Denktank
Geesterse Binnenweg 58
7271 VZ Borculo

Doelgroep

 • Groep 1: van 6 tot 12 jaar
 • Groep 2: van 12 tot 18 jaar

Indicatie

 • Tussen de 6 en 18 jaar
 • IQ > 70
 • Autisme spectrum stoornis

Contra indicaties

 • IQ < 70
 • Behandeling waarbij in eerste instantie een individuele setting passender zou zijn
 • Ernstige angstproblematiek
 • Motivatieproblematiek
 • Agressie

Betrokken disciplines

Gedragswetenschappers

Voortgangsbewaking

Tussentijds worden ouders op de hoogte gebracht van de belangrijkste ontwikkelingen, daarbij is er een mogelijkheid tot parallelle ouderbegeleiding. Na afloop van de training wordt de voortgang geëvalueerd met de jongere en ouders. Gedurende de groepstraining zullen er ook individuele contactmomenten zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Larissa Koster. Dat kan telefonisch via het centrale nummer 0545-224291 of via de mail (info@praktijkdenktank.nl)

Trainingen en data

ACT groep (6-12 jaar)

15.30-17.30

6 mei

13 mei

20 mei

27 mei

3 juni

10 juni

17 juni

24 juni  (oudersessie)

ACT-groep (12-18 jaar)

15.30-17.30

4 mei

11 mei

18 mei

25 mei

4 juni

8 juni

15 juni

22 juni (oudersessie)

FOCUS groepstraining voor ADD en ADHD

(12 – 18 jaar)

15.30-17.30

5 mei

12 mei

19 mei

26 mei

2 juni

5 juni (oudersessie)

9 juni

16 juni

23 juni

30 juni

7 juli

8 juli (oudersessie)

Autisme groepstraining (6-12 jaar)

15.30-17.30

21 april

28 april

6 mei

13 mei

20 mei

27 mei

3 juni

10 juni

17 juni

24 juni

1 juli

8 juli

Autisme groepstraining (12-18 jaar)

15.30-17.30

23 april

30 april

7 mei

14 mei

22 mei

28 mei

4 juni

11 juni

18 juni

25 juni

2 juli

9 juli

Inschrijven

Inschrijvingen staan op dit moment weer open en kunnen lopen via info@praktijkdenktank.nl of 0545-224291. Als de groep vol zit en er veel vraag naar is gaan we kijken of we nog een tweede groep gaan starten (mits mogelijk in de planning). Mochten er nog vragen zijn n.a.v. bovenstaande dan horen we het graag.

OPENINGSTIJDEN

 • Maandag9.00 - 17.00 uur
 • Dinsdag9.00 - 17.00 uur
 • Woensdag9.00 - 17.00 uur
 • Donderdag9.00 - 17.00 uur
 • Vrijdag9.00 - 17.00 uur
 • ZaterdagGesloten
 • ZondagGesloten