Faalangst reductie

Faalangst en stress komt op meerdere niveaus voor. Soms wordt er veel van een kind verwacht of legt het kind de lat erg hoog voor zichzelf. Dit kan het functioneren van het kind belemmeren, bijvoorbeeld voor wat betreft de schoolprestaties. De wel bekende ‘black out’. Het kind heeft de stof erg goed geleerd, maar op het moment van de toets komt het er niet meer uit. Hierdoor presteert het kind onder zijn kunnen. Tijdens de training wordt er een manier aangeleerd om te leren omgaan met de faalangst en negatieve gedachten. Oftewel er worden handvatten aangereikt om weer optimaal te functioneren.

8503405051_f7daf632d9_o