Privacy

Praktijk Denktank gaat zorgvuldig om met de dossiergegevens van de cliënten. Iedere cliënt heeft het recht zijn of haar dossier in te zien.

Bovendien kunnen cliënten ook onjuiste gegevens in het dossier (laten) corrigeren. Over hoe dat in zijn werk gaat, informeert Praktijk Denktank u op deze website.

Afbeeldingsresultaat voor dossiermap met tabbladen