Intelligentie onderzoek

Wanneer je kind anders presteert dan verwacht, of als u de capaciteiten van uw kind in kaart wilt brengen kan het zinvol zijn om een intelligentie-onderzoek uit te voeren. Tijdens de afname van een dergelijk onderzoek worden de cognitieve capaciteiten bepaald. Het onderzoek wordt gedaan bij kinderen tussen de 6 en 16 jaar. Er worden 13 verschillende taken afgenomen, zowel verbale als perfomale (handelingsgerichte doe-taken). Deze zullen afwisselend worden aangeboden, zodat de concentratie optimaal blijft tijdens de afname. Globaal gezegd meten deze taken verschillende soorten vaardigheden. Aan de hand van de uitslag van het onderzoek kan er een passend advies worden gegeven op de hulpvraag.

150829_beeld6