Over Praktijk Denktank

Praktijk Denktank is opgericht door Larissa Koster. Na een studie orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen ben ik afgestudeerd als MSc. Pedagogische wetenschappen met als specialisatie leer en ontwikkeling. Tijdens deze studie heb ik tevens mijn basisaantekening diagnostiek behaald, wat me een bevoegd diagnost maakt. Ervaringen in de praktijk heb ik zowel op het basisonderwijs, voorgezet onderwijs als in de geestelijke gezondheidszorg opgedaan. Verder wordt de kwaliteit gewaarborgd door de aansluiting bij de NVO (Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen).

Praktijk Denktank biedt zorg aan kinderen en jongeren in verschillende levensfases en met diverse leer- en gedragsproblemen. Tijdens de ontwikkeling van kinderen kunnen er grote of kleine zorgen ontstaan. De oplossingen zijn niet altijd even eenvoudig en het verdient dan ook meer dan alleen symptoombestrijding of een algemeen advies. Bij Praktijk Denktank is elk kind uniek en verdient daarom advies en ondersteuning op maat. Iedere cliënt heeft zijn/haar eigen verhaal en een persoonlijke reden om zich aan te melden. Daarbij wordt er gewerkt vanuit een cliëntgerichte benadering. De cliënt wordt hierbij gezien als deskundige van zijn of haar leven. Praktijk Denktank gaat er vanuit dat de cliënt zelf de oplossing van het probleem in zich heeft, maar het zich hier niet altijd bewust van is. Samen wordt er gezocht naar oplossingen voor het probleem.

Praktijk Denktank handelt vanuit een positieve benadering, wat wil zeggen dat er gekeken wordt naar de krachten en de mogelijkheden van een kind en niet naar de gebreken. Het is belangrijk dat het kind altijd serieus genomen wordt en dat er goed geluisterd wordt naar het kind zelf. Op deze manier kan er veiligheid, rust en vertrouwen gecreëerd worden en dat is de basis van waaruit er gewerkt kan worden aan balans in de ontwikkeling van een kind. Verder is de inbreng van het kind erg belangrijk, het ontdekken en inzetten van eigen talenten en interesses wordt zeker gestimuleerd. Praktijk Denktank werkt samen met ouders, gezinnen en eventueel scholen (mits gewenst) en biedt daarbij de benodigde ondersteuning. Regelmatig zal er overleg plaatsvinden tussen de schakels zodat de zorg zo goed mogelijk op elkaar is afgestemd.

De zorg die Praktijk Denktank biedt is resultaat gericht. Om de resultaten zo goed mogelijk zichtbaar te maken worden er handelings- en evaluatieverslagen gemaakt. Goed onderzoek en de juiste begeleiding zijn van essentieel belang om een kind een positieve ontwikkeling te laten doorlopen. De zorg die Praktijk Denktank levert is zo veel mogelijk via een:

  • Cliëntgerichte benadering
  • Positieve benadering
  • Maatwerk
  • Gestructureerd
  • Met één vaste begeleider
  • Eigen inbreng wordt gestimuleerd
  • Samenwerking met ouders, gezin en eventueel school
  • Resultaatgericht

Medewerkers bij Praktijk Denktank: 

Mieke Aalbers Orthopedagoog MSc. NVO:  

Mijn naam is Mieke Aalbers. Ik ben afgestudeerd als orthopedagoog aan de RadbouUniversiteit in Nijmegen. Tevens heb ik mijn basisaantekening diagnostiek behaald. Ervaring heb ik onder andere opgedaan in de gehandicaptenzorg en de jeugd GGZ. Sinds afgelopen jaar werk ik met veel plezier en enthousiasme bij Praktijk Denktank. Ik vind het belangrijk om te denken in mogelijkheden, en om de sterke kanten van kinderen te benadrukken om tot een positieve ontwikkeling te komen.

 

Monique Kienhuis Orthopedagoog-Generalist NVO

Mijn naam is Monique Kienhuis (geb. 1975). Ik ben gehuwd en heb twee kinderen in puberleeftijd. In 1998 ben ik afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen als Orthopedagoog. In de daarop volgende jaren heb ik aanvullende beroepsbekwaamheids- en diagnostiekregistraties behaald, waardoor ik mezelf Orthopedagoog Generalist NVO mag noemen (NVO: Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen). Als orthopedagoog ben ik werkzaam geweest in een praktijk voor leer- en gedragsproblemen, binnen een schoolbegeleidingsdienst en op verschillende basisscholen. Ruime ervaring dus binnen onderwijs, diagnostiek, begeleiding, zorgteams en advisering aan ouders en scholen. Belangrijk vind ik het om SAMEN met kind, ouders en school te zoeken naar INzicht in de problematiek waar ze tegenaan lopen. Dit met als doel om UITzicht te krijgen in wat helpend kan zijn en te zoeken naar kansen en mogelijkheden. Binnen Praktijk Denktank zal ik werkzaam zijn op de terreinen diagnostiek, advisering, begeleiding en behandeling. Het doel is om ouders en kinderen zover te begeleiden, dat ze op eigen kracht weer verder kunnen.

Eline Meulenbeek Behandelaar

Mijn naam is Eline Meulenbeek en samen met mijn vriend, 2 kinderen en hond woon ik in Lichtenvoorde. Na mijn studie Sociaal Pedagogisch Hulpverlening heb ik lange tijd binnen de jeugdhulpverlening gewerkt. De laatste jaren ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling van de onderwijs-zorgklassen, een samenwerking van het cluster 4 onderwijs en de jeugdzorg. Daarnaast geef ik samen met mijn hond trainingen aan kinderen die bijvoorbeeld weerbaarder willen worden, hun zelfvertrouwen willen vergroten of hun angst voor honden onder controle willen krijgen.
Binnen Praktijk Denktank werk ik met kinderen en hun ouders die uiteenlopende hulpvragen hebben. Ik heb een praktische inslag, denk daar waar nodig buiten de kaders en probeer zo goed mogelijk aan te sluiten bij behoeftes van het kind, de ouders en die van school.

logo nvo