Gegevens inzien

Cliënten van 12 jaar of ouder kunnen zelf de gegevens van hun dossier inzien. Daarnaast heeft ook de wettelijke vertegenwoordiger (ouder/verzorger met gezag, voogd) dat recht, als een kind nog geen 16 jaar is. Voor het inzien van het dossier is een speciaal aanvraagformulier. U moet dit formulier opsturen naar Praktijk Denktank.

Afspraak om dossier in te zien
Binnen vier weken krijgt u schriftelijk bericht van Praktijk Denktank óf en wanneer u kunt langskomen. U kunt na die afspraak aangeven van welke stukken uit het dossier u een kopie wilt ontvangen. Op een later tijdstip kunt u die dan ophalen. Soms moet u voor deze kopieën een vergoeding betalen.

Informatie over andere personen
Een ouder kan geen gegevens uit het dossier inzien als dat in strijd is met de belangen van zijn kind. Ook weigert Praktijk Denktank inzage van privacygevoelige informatie in het dossier, die over andere personen gaat. Bijvoorbeeld over een ex-partner. Deze gegevens kunt u alleen inzien met toestemming van die andere persoon.