Gegevens corrigeren

Als u vindt dat de gegevens in het dossier niet juist zijn, kunt u schriftelijk om een aanpassing vragen. Vermeld in uw brief uw naam – en de naam van uw kind als u als ouder zijn of haar gegevens wilt inzien – en geef aan welke gegevens volgens u niet kloppen. U dient ook te vermelden waarom de veranderingen moeten worden aangebracht.

Feitelijke onjuistheden
Het is alleen mogelijk om die gegevens te (laten) corrigeren, die feitelijk niet kloppen. Zoals een foute geboortedatum, onjuiste gegevens over de school of over het verloop van eerdere hulpverlening. Als u het niet eens bent met de mening van een hulpverlener, dan kunt u die gegevens niet laten corrigeren. Wel kunt u dan aan Praktijk Denktank vragen of Praktijk Denktank uw standpunt daarover wilt toevoegen aan het dossier.