Bewaartermijnen

De wet verplicht Praktijk Denktank uw dossier vijftien jaar te bewaren na afsluiting van het onderzoek of de behandeling / begeleiding.