Inzage dossier aanvraag

Downloaden, invullen, ondertekenen en opsturen.                                                                            Als cliënten hun dossier willen inzien, dan kunnen zij daarvoor met een speciaal formulier een aanvraag indienen bij Praktijk Denktank. Het gaat om de volgende groepen:

  • Jongeren van 12 jaar en ouder
  • Wettelijke vertegenwoordigers (ouders/pleegouders/voogd) van een kind dat jeugdzorg krijgt

De cliënt moet het formulier printen en het eerste deel ervan met pen invullen en ondertekenen. En vervolgens over de post versturen naar Praktijk Denktank. Daarna stuurt Praktijk Denktank een bericht aan de cliënt of hij of zij wel of geen toestemming krijgt om het dossier in te zien.

aanvraagformulier-inzage dossier